top of page
De markt analyseren

 Diensten 

Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Alfa Consulting kan de rentabiliteit van uw onderneming analyseren. In functie hiervan kunnen wij voorstellen doen, op fiscaal en bedrijfseconomisch vlak, om de economische gezondheid van uw onderneming te onderhouden en/of te verbeteren.
Dit zowel op korte als lange termijn!

Boekhouding

-  Het boeken van de aankoopfacturen, verkoopfacturen, financiele verrichtingen

-  Het boeken van aankoopfacturen en verkoopfacturen (voor eenmanszaken)

-  Opmaken van de periodieke btw-aangifte

-  Opvolging van de boekhouding

-  Advies inzake voorafbetalingen, aanpassingen, optimalisaties

Opmaak van de balans / verlies en winst rekening

-  Opstellen van de afschrijvingstabel

-  Omzetvergelijking

-  Opmaken van de fiscale bijlagen

-  Opmaak van activa en passiva (enkel voor vennootschappen)

-  Opmaak van de resultatenrekening/ verlies en winstrekening

-  Opstellen van de fiche 325.20  en 325.50

-  Invullen van de aangifte in de vennootschapsbelasting( enkel voor vennootschappen)

-  Bespreking en adviesvoering met een dossierverantwoordelijke

-  Opmaken van de verslagen voor de algemene vergadering

Opstellen van de jaarrekening

-  Opstellen van de balans in de vorm dat deze dient neergelegd te worden op de nationale bank (in deze prijs zijn de
   neerleggingskosten niet begrepen de klant dient ons provisie op rekening van de nationale bank te storten)

- Opstellen van de sociale balans die eveneens gezamenlijk dient neergelegd te worden.

- Neerlegging van de jaarrekening in XBRL formaat bij de nationale bank.

Opstellen van de jaarlijkse BTW - Listing

-  Opmaak van de lijst van de afnemers van uw btw - plichtige klanten

-  Opvragen van de ontbrekende btw-nummers

-  Aangetekend of afgetekende verzendingen van uw btw - listing

Invullen van de persoonlijke belastingsaangifte

-  Invullen en berekenen van uw persoonlijke belastingaangifte.(van de zaakvoerders)

-  Bijvoegen van de nodige fiscale bescheiden

-  Kopieren van de volledige aangifte ter bewaring in uw fiscaal dossier

-  Bespreking, optimalisatie en advies

-  Opvragen van de ontbrekende stukken

Vragen? Contacteer ons

bottom of page